הוועידות הסניפיות ובחירת הצירים לועידת ה

Page description Goes Here...

כל סניף יקיים וועידה שתחולק לשלושה חלקים:

  • דיון בחזון התנועה - על פי הנוסח שהוצע בסמינריון החזון, דיון בהסתגויות והצעת נוסח סניפי.
  • דיון בנושאים שונים - כפי שיוגדרו ע"י הוועדה המכינה לוועידה.
  • בחירת צירים - מחג"ס ובוגרים, עפ"י תקנון בחירת צירי הוועידה.
הוועידות הסניפיות יתקיימו בין התאריכים א' טבת - טו' שבט

חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם