רשימת הבוחרים

רשימת החג"ס הבוחרים המאושרת

בוועידות הסניפיות תתקיים הצבעה לצירי החג"ס והבוגרים שמייצגים את הסניף בוועידה הארצית.
הבוגרים מצביעים לצירי הבוגרים, החג"ס מצביעים לצירי החג"ס.

מצ"ב רשימת החג"ס בעלי זכות הצבעה מכל סניף. 

ניתן להוריד את רשימת הבוחרים כאן


ערעורים על הרשימה ניתן להגיש על פי חוקי התקנון למחלקת הדרכה דרך המייל עד למועד קיום הועידה הסניפית.
חזקו חברים!

חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם