חזון התנועה

Page description Goes Here...

חזון התנועה נקבע בועידת התשעים, תש"ע - 2010 שנערכה בתל אביב, בתום יומיים של דיונים אינטנסיביים ומעמיקים. החזון מבטא את רצון התנועה להשקיע את כוחה בחינוך בד בבד עם שימת העשיה במקום מרכזי בתנועה.


חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם