מחלקת הגשמה

Page description Goes Here...

מבט מילולי ב "תנועת נוער" מסביר את מהותה של התנועה:
  • תנועה - קבוצה של אנשים הפועלים ביחד למטה משותפת.
  • נוער - חבר'ה צעירים בגילאי תיכון.
מחלקת הגשמה קמה במטרה למלא את יעודנו כתנועת נוער בהפעלת הנוער למען הכלל, תנועה ושינוי באמצעות הנוער ובנוער עצמו. להגשים את כל הערכים והאידאלים שאנחנו מדברים עליהם מנטעים ...

המחלקה אחראית על סיוע לגרעיני התנועה והכוונתם לפעילות למען הכלל. מלווה את חברי הגרעין הפעילים בפרויקטים השוטפים באופן מקצועי, אישי וקבוצתי, יוזמת אירועים חד פעמיים והתנדבויות ברמה הארצית, ומסייעת לחברי הגרעינים השונים לממש את רעיונותיהם לשיפור המצב בקהילה הסובבת אותם.

כחלק מתפקידה היא מקיימת גם אירועים שונים במהלך השנה: ימי עיון למגשימים ולמדריכים, שבתות הגשמה, שבועות עבודה באיזורים שונים ברחבי הארץ, ימי עיון ושבתות למדריכי אורות לקראת הפעלת הגרעינים החדשים, שבת גרעין וסמינריון הכשרת מנהיגות (בשיתוף עם מחלקת הדרכה). על המחלקה אחראית רכזת ההגשמה הארצית ועוד שלוש בנות שירות לאומי המחולקות לפי אזורי הארץ.

לתנועת עזרא זכות גדולה בהמצאת רעיון ההגשמה לאותם חברי החבריא הבוגרת שאינם נכנסים להדריך בסניפם, התנועה ראתה ורואה בהם כח משמעותי וכחברה לאומית עלינו לנצלו עד תומו, את רעיון ההגשמה הראשוני הגתה ציפי והפור, שהייתה רכזת החינוך בהנהלה.


https://cms.marvilix.com/public_files/ezra.org.il/images/מכתב להורים מסג תשעו.pdf

חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם