התנועה העולמית

Page description Goes Here...

מלבד הסניפים הפועלים בארץ ישנם מספר סניפים הפועלים בחוץ לארץ, ההנהלה לסניפים אלו נקראת "עזרא התנועה העולמית" והיא זו שדואגת לצרכי התנועה בחו"ל. תנועת הנוער העולמית של "עזרא" היא הגדולה מבין תנועות הנוער הציוניות בברית המועצות לשעבר. התנועה העולמית הבנויה כמעט כמו התנועה בארץ, מפעילה בנות שרות לאומי ושליחים היוצאים לשרת במסגרת התנועה בארצות בהם ישנם סניפים. מטרת החינוך בארצות אלו ובסניפים היא להביא את החניכים למסורת ישראל ולשמירת השבת והמצוות על פי ההלכה היהודית, להעלותם לאתר ושילובם במסגרות החיים בארץ ישראל.
 
אוקראינה ובלרוס (רוסיה הלבנה)
באוקראינה פועלים שלושה סניפים בערים שונות: זפרוז'יה, מריופול, צ'רכסי. בעיר לוגנסק פעל סניף אך הופסקה הפעילות מאחר וכל חניכי הסניף בעיר זו עלו לארץ, במסגרת פעילות העליה שמעודדת התנועה את חניכיה. בבלרוס פועלים ארבעה סניפים בערים השונות: גומל, בוריסוס, מוגילוב, אורשה. העשייה באוקראינה ובלרוס מתאפיינת בפעילות ציונית דתית העוסקת בעיקר בהתבוללות. עריכת פעילויות מרכזיות בקרב הקהילות היהודיות והעלאת בני נוער רבים ככל האפשר לארץ ישראל. בשני ארצות אלו פועלים 600 חניכים המקיימים פעילות חינוכית וחווייתית ענפה כגון: פרויקט עריכת 20 סדרי פסח ל - 4,000 אנשים ברחבי חבר המדינות העצמאיות, סמינר בנושא השואה בעיר מינסק, השתתפות ב "מצעד החיים" בפולין, מחנות קיץ, תוכנית בני / בנות מצווה בישראל. בפעילות זו עוסקים ועוזרים רבות גם הסוכנות היהודית, הג'וינט, משרדי הדתות וארגון הצלת הבית היהודי. שיאה של הפעילות בארצות אלו בא לידי ביטוי בעלייתם של 30 מחניכי התנועה לארץ ושילובם במכון מאיר, מכון לב, בית אולפנה, אופלנת "אמנה" ובעוד תוכניות דתיות בארץ.
 
אנגליה
בערים לונדון ומנצ'סטר פועלים 450 חניכים במסגרת התנועה. החניכים המגיעים לסניפים אלו נהנים מפעילות המושתת על לימוד התורה ואהבת הארץ. חינוך לעליה לארץ ישראל. קירוב קהילות יהודיות מתבוללות אל היהדות האוכלוסייה המרכיבה את הפאזל האנושי היפה הזה הינה חרדית לאומית הפועלת במסגרות נפרדות לבנים ולבנות. השליחים שיצאו לערים אלו הקימו מדרשה לבנות ובית מדרש לבנים שבצד לימוד הקודש זוכים החניכים לקבל שיעורים תורניים הקשורים לארץ ישראל ובכך מלבים השליחים את אהבת הארץ בקרב החניכים והחניכות. במהלך השנה מתקיימות פעילויות שונות הכוללות בתוכן מחנה קיץ, מחנה לימוד בישיבת "שעלבים" ומחנה נפרד בישראל לחניכים ולחניכות במסגרת "החוויה הישראלית".
 
צרפת
בעיר שטרסבורג פועלים 150 חניכים הבאים מהאוכלוסייה החרדית לאומית, הפעילות בעיר זו מתקיימת בהפרדה מלאה בין הבנים לבנות. מטרת הפעילות היא בסימן "תורה עם דרך ארץ" שהיא ססמת התנועה, עזרה סוציאלית לקהילה היהודית, הפעלת רשת של שיעורים תורניים להשרשת לימודה התורה, ופעילות לנוער ולסטודנטים על אהבת הארץ ולימוד תורה. העשייה היא חלק בלתי נפרד מהחניכים ומשום כך השתתפו החניכים בשני מחנות קיץ, מחנה תנועתי ומחנה התנדבותי בעיר בורדו, ומחנה שעסק בקירוב הקהילה המתבוללת.
 
לפני מספר שנים נפתח סניף חדש של התנועה העולמית בגרמניה בעיר מינכן ובכך נראה כי נסגר מעגל שנפתח לפני למעלה מ - 85 שנה במדינה בו הוקמה התנועה לראשונה. גם כאן בארץ לא מסתיימת הפעילות, החניכים העולים זוכים לפעילות יפה ומגוונת הכוללת בתוכה טיולים בחגים. מסיבות הקשורות לחגים השונים, נטיעות ט"ו בשבט, שבתות עיון בישיבת "הר עציון" ובירושלים, מחנה קיץ בישוב קדומים ועוד.
  

חזרה למעלה

 

משתמש קיים

התחבר כ - הורה בוגר

אחד הפרטים אינו נכון

הורה חדש

אני - אב אם